Cennik

*Wysokość wynagrodzenia biura jest każdorazowo ustalana z Klientem w drodze negocjacji.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

od 180,00 zł netto

- działalność jednosobowa

od 200,00 zł netto

- spółki osobowe

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

od 300,00 zł netto

- działalność jednoosobowa

od 350,00 zł netto

- spółki osobowe

KSIĘGI HANDLOWE

od 1200 zł netto

- obsługa ksiąg

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA

50 zł netto

- pełne kadry, opłata zryczałtowana na jednego pracownika

30 zł netto

- obsługa umów cywilno prawnych dla 1 zleceniobiorcy

Dodatkowe usługi i konsultacje

wyceniane indywidualnie