Cennik

*Wysokość wynagrodzenia biura jest każdorazowo ustalana z Klientem w drodze negocjacji.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - działalność jednosobowa

120 zł

do 30 dokumentów

160 zł

od 30 do 50 dokumentów

20 zł

każde kolejne 10 dokumentów

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - spółki osobowe*

140 zł

do 30 dokumentów

180 zł

od 30 do 50 dokumentów

20 zł

każde kolejne 10 dokumentów

30 zł

opłata za drugiego i kolejnych wspólników

Podatkowa księga przychodów rozchodów - działalność jednosobowa

200 zł

do 30 dokumentów

250 zł

od 30 do 50 dokumentów

30 zł

każde kolejne 10 dokumentów

Podatkowa książka przychodów rozchodów - spółki osobowe

200 zł

do 30 dokumentów

250 zł

od 30 do 50 dokumentów

20 zł

każde kolejne 10 dokumentów

50 zł

opłata za drugiego i kolejnych wspólników

Księgi handlowe

od 1000 zł

obsługa ksiąg

Obsługa kadrowa

40 zł

pełne kadry - opłata zryczałtowana na jednego pracownika

za 1 osobę 20 zł

obsługa umów cywilno prawnych

Usługi dodatkowe

za godzinę 40 zł

PROMOCJA! dla klientów biura

za godzinę 100 zł

dla pozostałych klientów